Výškové práce
Kvalitně

Rychle

Levně

Ochrana fasád proti klování ptákůPtáci ničící zateplené fasády patří podle biologické klasifikace do řádu šplhavců z čeledi datlovitých: datli, strakapoudi a žluny.
Důvodem, proč ptáci vyklovávají díry je dutý zvuk fasády. Ptáci se domnívají, že se jedná o dutinu ve dřevě, kterou způsobila larva či jiný hmyz. Taková larva je pro ptáky velice oblíbená pochoutka.
Dalším důvodem ničení zateplené fasády je zjištěný fakt, že například strakapoudům chutnají chemické látky, jimiž je stavební hmota napuštěna.
silueta 1
Poslední důvod vyklovávání děr ve fasádách je zahnízdění ptáků. Všichni šplhavci totiž hnízdí v dutinách. Ve fasádě mají ideální podmínky pro odchov svých potomků. Opuštěné otvory mnohdy využijí k hnízdění další ptáci: vrabci, kosi a drozdi. Dokonce jsme zaznamenali nastěhování početné skupiny netopýrů.
silueta 2
Všichni tito ničitelé fasád mají jedno společné, bojí se dravců. Této vlastnosti využiváme a na fasády malujeme siluety dravých ptáků. V některých případech tyto siluety nejsou úplně stoprocentní. V tom případě na budovu instalujeme tzv. plašič ptáků. Jedná se o model ve tvaru dravého ptáka upevněného na tyči. Model se pomocí větru otáčí, čímž simuluje pohyb letu dravého ptáka. Je-li model osvětlen sluncem, po fasádě se pohybuje i jeho stín, který umocňuje plašení - ochranu fasády.
Plašič ptáků
Otáčející se maketa dravce spolehlivě ochrání Vaši fasádu.

ptak01
Malování siluet dravých ptáků
ptak02
Plašič ptáků instalovaný na budově
 
EPOR